بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
برای دریافت تحقیق مورد نظر روی لینک آن کلیک کنید و بعد از تکمیل فرم و پرداخت آنلاین، فایل مورد نظر شما برای شما ارسال میگردد.

لیست تحقیقات و مقالات در مورد هنر

ردیف

عنوان

تعداد صفحات

قیمت

1

هنر در تاریخ

20

4000 تومان

2

سیر تحول هنر نقاشی در جهان       Universal Painting

17

3400 تومان

3

مدرنیته و مدرنیسم

18

3600 تومان

4

منشور تجدید اهل هنر

35

7000 تومان

5

مینیاتور و طراحی مینیاتور

6

1200 تومان

6

نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر

19

3800 تومان

7

اکسپرسیونیسم

59

11800 تومان

8

طراحی با ذغال

4

800 تومان

9

رنسانس

8

1600 تومان

10

امام خمینی و هنر

28

5600 تومان

11

پژوهش‌ در زمینه‌ پیشینه‌ تاریخی‌ فرش‌ دستباف‌ در استان‌ قزوین‌

35

7000 تومان

12

چاپ سیلک

69

13800 تومان

13

نقش انتقادی هنر ، آدورنو میان اتوپیا و ضد اتوپیا

12

2400 تومان

14

جاجیم

21

4200 تومان

15

نقاشی در ایران

14

2800 تومان

16

تاثیر مغولان بر هنر

30

6000 تومان

17

تاریخ فرش و فرش بافی

40

8000 تومان

18

تاریخ معماری

60

12000 تومان

19

تاریخ موسیقی

40

8000 تومان

20

تاریخ هنر ایران

80

16000 تومان

21

تاریخ هنر طراحی

27

5400 تومان

22

تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی

42

8400 تومان

23

تاریخچه فرش در ایران

15

3000 تومان

24

هنرهای سنتی

19

3800 تومان

25

عکاسی

29

5800 تومان

26

طراحی فرش

60

12000 تومان

27

هنر در ایران

96

19000 تومان

28

آشنایی با خط و نقطه و کاربرد آنها در گرافیک

4

800 تومان

29

آشنایی با گـرافیــک

10

2000 تومان

30

آشنایی با موسیقی و نتها

24

4800 تومان

31

آلسست

7

1400 تومان

32

آینه

10

2000 تومان

33

آینه‌ کاری‌

7

1400 تومان

34

اختراع نوشتن

24

4800 تومان

35

اریگامی

8

1600 تومان

36

اساس نظریه رنگها

9

1800 تومان

37

الیاف و نخ شناسی

18

3600 تومان

38

امام خمینی و هنر

25

5000 تومان

39

امپرسیونیسم

19

3800 تومان

40

امکانات و ساختارهای شرکت صنایع شیشه آذر

10

2000 تومان

41

انواع خط

9

1800 تومان

42

اهمیت هنر در مدارس

11

2200 تومان

43

بررسی سیر تکاملی هنر فلزکاری در ایران

22

4400 تومان

44

پسامدرنیسم

8

1600 تومان

45

تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران

30

6000 تومان

46

تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان

8

1600 تومان

47

تاریخ موسیقی

39

7800 تومان

48

تاریخ هنر طراحی

28

5600 تومان

49

تاریخچه عکاسی

18

3600 تومان

50

تاریخچه عکاسی

5

1000 تومان

51

تاریخچه مجسمه سازی

6

1200 تومان

52

تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر

80

16000 تومان

53

تعریف تذهیب

20

4000 تومان

54

تعلیم و تربیت و هنر

12

2400 تومان

55

چاپ برجسته

19

3800 تومان

56

خط شناسی

9

1800 تومان

57

خط کوفی

4

800 تومان

58

خط نسخ

18

3600 تومان

59

خط و خوشنویسی

15

3000 تومان

60

خط و خوشنویسی ، انواع آن و ارزشهای بصری هر یک

14

2800 تومان

61

خوشنویسی

7

1400 تومان

62

دفاع مقدس و تاثیر آن در سینما و تئاتر

20

4000 تومان

63

دلایل انتخاب آثار گل و مرغ

30

6000 تومان

64

رقص

13

2600 تومان

65

رنگ

6

1200 تومان

66

زن یونانی

109

20000 تومان

67

سابقه تاریخی قالیبافی

20

4000 تومان

68

سابقه قالی باقی دربیرجند

31

6200 تومان

69

سبک امپرسیونیسم

20

4000 تومان

70

سفال

25

5000 تومان

71

سفالگری

14

2800 تومان

72

صنایع دستی و انواع آن

18

3600 تومان

73

فرش

13

2600 تومان

74

فرش

20

4000 تومان

75

فرش

29

5800 تومان

76

فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای

50

10000 تومان

77

فلسفه هنر از دیدگاه اسلام

30

6000 تومان

78

قالی بافی

29

5800 تومان

79

قالیبافی

16

3200 تومان

80

قالیبافی

164

32000 تومان

81

قلم

13

2600 تومان

82

قلمکاری

7

1400 تومان

83

کاربرد رنگهای گیاهی در رنگرزی الیاف

14

2800 تومان

84

کاریکاتور چیست؟

6

1200 تومان

85

محمود فرشچیان

7

1400 تومان

86

معرق چوب

10

2000 تومان

87

مُعَرَّق‌کاری

8

1600 تومان

88

مقدمه ای بر هنر کاشی کاری

15

3000 تومان

89

موسیقی ایرانی

9

1800 تومان

90

موسیقی عامیانه

29

5800 تومان

91

نقاشی در آغاز قرن بیستم

40

8000 تومان

92

نقش آینه کاری در معماری

25

5000 تومان

93

نقش هنر نمایش در ثبت و اشاعه ارزش های دفاع مقدس

25

5000 تومان

94

نقوش فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن

77

15400 تومان

95

نگارگری ایرانی

10

2000 تومان

96

نگاهی به اقسام زیبایی و روابط آن با عشق

10

2000 تومان

97

ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه

4

800 تومان

98

ویژگیهای شغل عکاسی

17

3400 تومان

99

هنر

4

800 تومان

100

هنر

23

4600 تومان

101

هنر

9

1800 تومان

102

هنر بر معماری یا معماری بر هنر

55

11000 تومان

103

هنر بودائی و هندی

30

6000 تومان

104

هنر چیست

10

2000 تومان

105

هنر در اندیشه امام خمینى

30

6000 تومان

106

هنر در تاریخ

15

3000 تومان

107

هنر کاشی کاری

12

2400 تومان

108

هنر متجدد و بازاری

50

10000 تومان

109

هنر محیطی

14

2800 تومان

110

هنر و انقلاب

12

2400 تومان

111

هنر و روشهای طلا جواهر سازی

10

2000 تومان

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :