بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

برای دریافت تحقیق مورد نظر روی لینک آن کلیک کنید و بعد از تکمیل فرم و پرداخت آنلاین، فایل مورد نظر شما برای شما ارسال میگردد.


لیست تحقیقات و مقالات در مورد حقوق و علوم سیاسی

ردیف

عنوان

تعداد صفحات

قیمت

1

آشنایی با نظام قضایی آلمان

18

3600 تومان

2

استانداردهاى حق دفاع

22

4400 تومان

3

اصطلاحات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی(۱)

44

8800  تومان

4

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

15

3000 تومان

5

بررسی جرم سقط جنین

19

3800 تومان

6

تضامن و آثار و اوصاف آن

33

6600 تومان

7

تضمین حقوق متهم

18

3600 تومان

8

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

26

5200 تومان

9

حق دفاع در تحقیقات مقدماتى

5

1000 تومان

10

چالش‏هاى آمریکا و روسیه در رابطه با مسئله هسته‏اى ایران

15

3000 تومان

11

استبداد» از منظر قرآن

21

2200 تومان

12

هویت فقه سیاسى

23

2600 تومان

13

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

40

8000 تومان

14

شاخص‏هاى روشنفکرى دینى

19

3800 تومان

15

روش و سیاست در فلسفه اسلامی

24

4800 تومان

16

روش شناسی فلسفه صدرا

13

2600 تومان

17

رابطه اخلاق و آزادی

46

9200 تومان

18

چیستى فلسفه سیاسى اسلامى

49

9800 تومان

19

آیت‏اللّه مطهرى و نظارت عمومى

55

11000 تومان

20

آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

40

8000 تومان

21

حقوق متهم در اسناد بین المللی

30

6000 تومان

22

بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی

23

4600 تومان

23

برسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوجهای جوان شهرستان خرم آباد

40

8000 تومان

24

متن وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی

80

16000 تومان

25

سازمان ملل متحد

31

6200 تومان

26

نظریه های سیاسی

46

9200 تومان

27

بحثی پیرامون قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

9

1800 تومان

28

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

11

2200 تومان

29

تشکیل‌ دولت‌ موقت‌ مهندس مهدی بازرگان

28

5400 تومان

30

حقوق متهم در دوره بازجویى

11

2200 تومان

31

شرحی بر صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

20

4000 تومان

32

قانونی که اجرا نمی شود

7

1400 تومان

33

قوانین و مقررات اینترنت در ایالات متحده آمریکا

21

4200 تومان

34

مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن

25

5000 تومان

35

مسئولیت مدنی سبب مجمل

34

6800 تومان

36

وکیل مدافع در حقوق کیفرى ایران و اسناد بین المللى

16

3200 تومان

37

حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

30

6000 تومان

38

ارتباط حقوق بشر با حقوق طبیعی

43

8600 تومان

39

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

34

6800 تومان

40

حقوق اساسی و حقوق شهروندی

7

1400 تومان

41

حقوق بشر و تامین آزادی های اساسی انسان

8

1600 تومان

42

حقوق بشر و دولت

10

2000 تومان

43

درباره حریم خصوصی و الزامات قانونی آن

20

4000 تومان

44

نظریه حقوق طبیعى

18

3600 تومان

45

نگاهی به قانون حقوق شهروندی

7

1400 تومان

46

حقوق ملت

11

2200 تومان

47

قانون اساسی

12

2400 تومان

48

سازمان قضائی نیروهای مسلح

3

600 تومان

49

نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)

18

3600 تومان

50

حاکمیت قانون و حقوق بشر

21

4200 تومان

51

حاکمیت مردم و حقوق بشر

18

3600 تومان

52

حقوق طبیعی در نهج البلاغه و مقایسه آن با حقوق طبیعی نوین

24

4800 تومان

53

قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان (حقوق ایران باستان)

18

3600 تومان

54

اندیشه حقوق بشر

21

4200 تومان

55

جنسیت و تحول در روابط زن و مرد

14

2800 تومان

56

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

13

2600 تومان

57

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

58

11600 تومان

58

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

38

7600 تومان

59

تاریخ حقوق ایران

10

2000 تومان

60

تحلیل حقوقی مرزهای رشوه

18

3600 تومان

61

تعریف اخلاق و حقوق جزا

7

1400 تومان

62

حقوق جزای عمومی اسلام

107

25000 تومان

63

دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران

32

6400 تومان

64

دادگاه‌های کیفری فاقد قانون آیین دادرسی

6

1200 تومان

65

درباره حقوق جزا

7

1400 تومان

66

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران

21

2400 تومان

67

صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

16

3200 تومان

68

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

41

8200 تومان

69

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

36

7200 تومان

70

صلاحیت دیوان عدالت اداری

13

2600 تومان

71

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

54

10800 تومان

72

صلاحیت کیفری

27

5400 تومان

73

ایلات و دولت

35

7000 تومان

74

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری

18

3600 تومان

75

قواعد بنیادین حقوق بین المللی کیفری و قواعد آمره

18

3600 تومان

76

گفتاری درباره صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

9

1800 تومان

77

ماهیت رشوه در فقه و حقوق

80

16000 تومان

78

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

7

1400 تومان

79

منابع حقوق جزای ایران

15

3000 تومان

80

میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی

14

2800 تومان

81

نحوه رسیدگی به اتهامات اشخاص در حقوق ایران ؛ قانونی برای همه

12

2400 تومان

82

نگاهی به دیوان کیفری بین المللی

10

2000 تومان

83

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

32

6400 تومان

84

ویژگیهای بنیادین نظام حقوقی اسلام

40

8000 تومان

85

بررسی ارتشاء،کمیسیون وپورسانت

49

9800 تومان

86

حقوق دیپلماتیک

19

3800 تومان

87

قراردادهای حساس و نظارت مجلس

7

1400 تومان

88

کیفر در حقوق جزای شوروی

25

5000 تومان

89

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

27

5400 تومان

90

حدود مسوولیت جزایی

26

5200 تومان

91

نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران

33

6600 تومان

92

دگرگونیهای نوین در قانون جزای سوئیس

22

4400 تومان

93

دیدگاه سیاسى تحقیر شخصیت انسان

21

4200 تومان

94

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

51

10200 تومان

95

ملاحظاتی درباره حقوق انسان در اندیشه معاصر

29

5800 تومان

96

نکات برجسته قانون جزای جدید سوئد

23

4600 تومان

97

نقد مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی

40

8000 تومان

98

ارث زن از دیدگاه اسلام

7

1400 تومان

99

ارث و وصیت از دیدگاه اسلام

29

5800 تومان

100

جاسو سی در سیستیم حقوقی افغانستان

14

2800 تومان

101

جاسوسی

11

2200 تومان

102

جرم جاسوسی

5

1000 تومان

103

جرم جعل و تزویر

4

800 تومان

104

عدالت و ارث

8

1600 تومان

105

حقوق کار

45

9000 تومان

106

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

50

10000 تومان

107

لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

34

6800 تومان

108

محارب کیست؟ و محاربه چیست؟

69

13800 تومان

109

محاربه چیست؟

3

600 تومان

110

مقایسه بین جرم جعل و کلاهبرداری

27

5400 تومان

111

قضاوت در عهد ساسانی

10

2000 تومان

112

اعلامیه جهانی حقوق بشر

11

2200 تومان

113

درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه‏

32

6400 تومان

114

محدودیت‌های نظامی در حقوق بشردوستانه

15

3000 تومان

115

صلاحیت در حقوق کیفری ایران

38

7600 تومان

116

قراردادهای کارگری

45

9000 تومان

117

آزادی مشروط

64

12800 تومان

118

قانون کار

43

8600 تومان

119

نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

32

6400 تومان

120

آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

17

3400 تومان

121

آدولف هیتلر

16

3200 تومان

122

آشنایی با نظام قضایی آلمان

16

3200 تومان

123

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

55

11000 تومان

124

آمریکا به دنبال «تاکتیک بازگشتی» جنگ روانی علیه ایران

7

1400 تومان

125

آیا ارتداد کیفر

73

14600 تومان

126

آیا طبیب ضامن است

25

5000 تومان

127

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

30

6000 تومان

128

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

34

6800 تومان

129

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

15

3000 تومان

130

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

28

5600 تومان

131

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

108

21600 تومان

132

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

31

6200 تومان

133

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

14

2800 تومان

134

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

31

6200 تومان

135

احزاب رسمی، احزاب پنهان!

19

3800 تومان

136

احکام دیه و مقادیر دیه

12

2400 تومان

137

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

26

5200 تومان

138

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

35

7000 تومان

139

اسلام و حقوق بشر

31

6200 تومان

140

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

26

5200 تومان

141

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

4

800 تومان

142

اشخاص حقوقى

9

1800 تومان

143

اشخاص حقیقى

18

3600 تومان

144

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

33

6600 تومان

145

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

25

5000 تومان

146

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

7

1400 تومان

147

اصول مجلس شوراى اسلامى

12

2400 تومان

148

اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

23

4600 تومان

149

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

10

2000 تومان

150

اقتصاد سیاسی

55

11000 تومان

151

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

22

4400 تومان

152

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

23

4600 تومان

153

امام و نگرش سیاسی به عاشورا

26

5200 تومان

154

انسانیت و جرائم علیه آن

18

3600 تومان

155

انسجام اسلامی عزت جهان اسلام را احیا می کند

32

6400 تومان

156

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

11

2200 تومان

157

اوپک و منافع ملی

73

14600 تومان

158

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

12

2400 تومان

159

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

23

4600 تومان

160

اهلیت

8

1600 تومان

161

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

43

8600 تومان

162

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

60

12000 تومان

163

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

18

3600 تومان

164

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

29

5800 تومان

165

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

53

10600 تومان

166

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

24

4800 تومان

167

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

18

3600 تومان

168

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

17

3400 تومان

169

بحثی در قسامه

29

5800 تومان

170

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

49

9800 تومان

171

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

48

9600 تومان

172

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

16

3200 تومان

173

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

10

2000 تومان

174

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

48

9600 تومان

175

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

31

6200 تومان

176

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

32

6400 تومان

177

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

33

6600 تومان

178

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

15

3000 تومان

179

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

31

6200 تومان

180

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

27

5400 تومان

181

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

45

9000 تومان

182

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

46

9200 تومان

183

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

32

6400 تومان

184

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

16

3200 تومان

185

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران

35

7000 تومان

186

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

7

1400 تومان

187

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

6

12000 تومان

188

بسیج ونقش آن درتربیت دینی

45

9000 تومان

189

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

7

1400 تومان

190

بیمه

10

2000 تومان

191

پزشکی قانونی چیست؟

12

2400 تومان

192

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل

5

1000 تومان

193

پزشکی و قانون

6

1200 تومان

194

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

11

2200 تومان

195

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

11

2200 تومان

196

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

20

4000 تومان

197

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

34

6800 تومان

198

پیوند عضو پس از قصاص

21

4200 تومان

199

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

24

4800 تومان

200

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

49

9800 تومان

201

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

35

7000 تومان

202

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

21

4200 تومان

203

تاملاتی در باب سهام عدالت

10

2000 تومان

204

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

9

1800 تومان

205

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

10

2000 تومان

206

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

7

1400 تومان

207

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

16

3200 تومان

208

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

18

3600 تومان

209

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

21

4200 تومان

210

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

10

2000 تومان

211

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

106

21200 تومان

212

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

23

4600 تومان

213

تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

14

2800 تومان

214

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

18

3600 تومان

215

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

28

5600 تومان

216

تعادل قوا سه گانه

12

2400 تومان

217

تعریف اخلاق و حقوق جزا

6

1200 تومان

218

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

20

4000 تومان

219

تکنولوژی اطلاعات جنوب شرق اسیا

10

2000 تومان

220

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است

10

2000 تومان

221

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

20

4000 تومان

222

توصیف جرم

29

5800 تومان

223

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

5

1000 تومان

224

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

30

6000 تومان

225

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

39

7800 تومان

226

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

29

5800 تومان

227

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

31

6200 تومان

228

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

20

4000 تومان

229

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

45

9000 تومان

230

جرم جاسوسی

12

2400 تومان

231

جرم سیاسی

28

5600 تومان

232

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

15

3000 تومان

233

جزوه حقوق تجارت

22

4400 تومان

234

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

33

6600 تومان

235

جنگ ایران و عراق و علل تداوم آن

20

4000 تومان

236

جنگ جهانی دوم

12

2400 تومان

237

جنگ روانی

26

5200 تومان

238

جوان موفقیت وعوامل آن

20

4000 تومان

239

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

23

4600 تومان

240

چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو

24

4800 تومان

241

چک

10

2000 تومان

242

چک امانی

4

800 تومان

243

چک و سفته

32

6400 تومان

244

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

8

1600 تومان

245

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

18

3600 تومان

246

حزب چپ (آلمان)

11

2200 تومان

247

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

45

9000 تومان

248

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

17

5400 تومان

249

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

35

7000 تومان

250

حقوق تجارت الکترونیک 1

6

1200 تومان

251

حقوق تجارت الکترونیک 2

12

2400 تومان

252

حقوق جزاء و جرم شناسى

56

11200 تومان

253

حقوق جزای عمومی اسلام

85

17000 تومان

254

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

21

4200 تومان

255

حقوق زن و مرد در جامعه

19

3800 تومان

256

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

31

6200 تومان

257

حقوق و تکالیف جهانگردان

11

2200 تومان

258

حقوق و مجازات

60

12000 تومان

259

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

24

4800 تومان

260

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

7

1400 تومان

261

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

28

5600 تومان

262

دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

30

6000 تومان

263

دموکراسی

310

90000 تومان

264

دولت

80

16000 تومان

265

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

13

2600 تومان

266

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

38

7600 تومان

267

دین و حقوق بشر

10

2000 تومان

268

دیه

63

12600 تومان

269

دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه

3

600 تومان

270

دیه متفاوت و کفاره مساوی

50

10000 تومان

271

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

8

1600 تومان

272

رابطه بین جهانگردی و جرم

8

1600 تومان

273

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

26

5200 تومان

274

رسیدگی به جرایم

56

11200 تومان

275

رشد عقلانی و حقوق جنایی

32

6400 تومان

276

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

25

5000 تومان

277

روانشناختی انگیزه

19

3800 تومان

278

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

28

5600 تومان

279

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

19

3800 تومان

280

ریشه‌های تحول‌گریزی‌ در نظام اداری ایران‌

6

1200 تومان

281

زندان وعلوم مربوط بزندانها

23

4600 تومان

282

ساختار نظام اداری ایران

10

2000 تومان

283

ساختارهای مدنی اسلام

6

1200 تومان

284

سازمان اپک

14

2800 تومان

285

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

90

18000 تومان

286

سازمان قضایی

44

8800 تومان

287

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

8

1600 تومان

288

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

11

2200 تومان

289

سببهای تشدید مجازات

9

1800 تومان

290

سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

18

3600 تومان

291

سفته

11

2200 تومان

292

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

39

7800 تومان

293

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

19

3800 تومان

294

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

21

4200 تومان

295

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

2

400 تومان

296

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

70

14000 تومان

297

سیاستهای آموزشی فرانسه

187

25000 تومان

298

سیر تحول تاریخچه زندانها

6

1200 تومان

299

شرایط اساسی قرارادادها

20

4000 تومان

300

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

33

6600 تومان

301

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

38

7600 تومان

302

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

14

2800 تومان

303

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

10

2000 تومان

304

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

65

13000 تومان

305

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

41

8200 تومان

306

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

37

7400 تومان

307

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

9

1800 تومان

308

عدم برابری دیه بین زن و مرد

29

5800 تومان

309

علت عقب ماندگی علمی و فرهنگی مسلمانان چیست؟

7

1400 تومان

310

عملکرد سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق

11

2200 تومان

311

فاشیسم

9

1800 تومان

312

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها

8

1600 تومان

313

فرهنگ سیاسی در ژاپن

63

12600 تومان

314

فساد اداری

45

9000 تومان

315

فیمینیسم ایرانی، نظامی به جنسی سیاسی- اجتماعی زنان در ایران

27

5400 تومان

316

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

17

3400 تومان

317

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

14

2800 تومان

318

قانون اساسی افغانستان

57

11400 تومان

319

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

20

4000 تومان

320

قانون جزایی و انتظارات عمومی

4

800 تومان

321

قانون مجازات اسلامی دیات

40

8000 تومان

322

قتل در فراش

21

4200 تومان

323

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

24

4800 تومان

324

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

21

4200 تومان

325

قصاص حق انحلالى یا مجموعى

30

6000 تومان

326

قضاوت د ر اسلام

13

2600 تومان

327

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

23

4600 تومان

328

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

28

4600 تومان

329

قوه قضاییه در یک نگاه

10

2000 تومان

330

کلاهبرداری رایانه ای

31

6200 تومان

331

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

23

4600 تومان

332

کیفیت تحقیقات در دادسرا

12

2400 تومان

333

کارگران خارجی

61

12200 تومان

334

کانون تربیت با کارایکشا شوروی

13

2600 تومان

335

کوچک سازی دولت

65

13000 تومان

336

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

5

1000 تومان

337

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

24

4800 تومان

338

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

20

4000 تومان

339

ماهیت حقوقی خسارت

29

5800 تومان

340

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

67

13400 تومان

341

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

44

8800 تومان

342

مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر

29

5800 تومان

343

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران

35

7000 تومان

344

مبانى فلسفى حقوق بشر

52

10400 تومان

345

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

23

4600 تومان

346

مجازات

10

2000 تومان

347

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز

25

5000 تومان

348

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

6

1200 تومان

349

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

16

3200 تومان

350

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

15

3000 تومان

351

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

50

10000 تومان

352

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

9

1800 تومان

353

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

8

1600 تومان

354

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

46

9200 تومان

355

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

45

9000 تومان

356

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

17

3400 تومان

357

مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال

6

1200 تومان

358

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

20

4000 تومان

359

مشکلات ساختار اداری در ایران

26

5200 تومان

360

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

30

6000 تومان

361

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

29

5800 تومان

362

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

34

6800 تومان

363

معرفی شرکت تجاری

21

4200 تومان

364

مفهوم عدالت در حقوق

26

5200 تومان

365

مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام

36

7400 تومان

366

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

8

1600 تومان

367

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان

14

2800 تومان

368

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

9

1800 تومان

369

نظام سیاسی آلمان

13

2600 تومان

370

نقشه‌برداری جرم

6

1200 تومان

371

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

10

2000 تومان

372

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

20

4000 تومان

373

نواقض زندانها

17

3400 تومان

374

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

23

4600 تومان

375

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

45

9000 تومان

376

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

15

3000 تومان

377

وکالت آزاد

21

4200 تومان

378

وکالت دادگستری در ترکیه

17

3400 تومان

379

وکالت دادگستری در فرانسه

16

3200 تومان

380

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

5

1000 تومان

381

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

37

7400 تومان

382

هویدا

24

4800 تومان

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :