بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

برای دریافت تحقیق مورد نظر روی لینک آن کلیک کنید و بعد از تکمیل فرم و پرداخت آنلاین، فایل مورد نظر شما برای شما ارسال میگردد.


لیست تحقیقات و مقالات در مورد تاریخ

ردیف

عنوان

تعداد صفحات

قیمت

1

امیر کبیر

21

4200 تومان

2

جزوه درسی تاریخ اسلامی

84

6000 تومان

3

تاریخ ایران

28

5600 تومان

4

سلجوقیان

10

2000 تومان

5

اسماعیلیان

12

2400 تومان

6

سلسله ی قاجار از آغاز تا پایان

16

3200 تومان

7

حیدر علی اف

600

30000 تومان

8

جنبش مشروطه ایران

29

5800 تومان

9

کارنامه ی مصدق در پرتو جنبش کارگری و دموکراسی سوسیالیستی

407

20000 تومان

10

انقلاب مشروطه

15

3000 تومان

11

کندوکاوی در ریشه های انقلاب ایران

13

2600 تومان

12

ستارخان سردار ملی

23

4600 تومان

13

محمدعلی شاه

13

2600 تومان

14

آقامحمدخان قاجار

40

8000 تومان

15

بررسی ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران

23

4600 تومان

16

تاریخ و فرهنگ اقوام کهن آریایی گیل , دیلم ,  تالش

10

2000 تومان

17

تاریخچه پرچم ملی ایران

4

800 تومان

18

آیت الله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

8

1600 تومان

19

اختلافات داخلى عباسیان و مبارزه مامون با امین

19

3800 تومان

20

تصرف سفارت آمریکا

6

1200 تومان

21

کوفه و تحولات سیاسى صدر اسلام‏

18

3600 تومان

22

محمد رضاشاه پهلوی

60

12000 تومان

23

هنر سلجوقیان

29

5800 تومان

24

ویژگی های ایران قدیم

85

17000 تومان

25

وضعیت زن در دوره قاجار

90

18000 تومان

26

نفوذ سیاسى زنان در دربار اتابکان و خوارزمشاهیان‏

22

4400 تومان

27

معماری ایران در دوره مغول

65

13000 تومان

28

سرنوشت گنجینه نادر شاه در کلات

15

3000 تومان

29

گسترش اسلام در اروپا

65

13000 تومان

30

لحظه به لحظه با کودتای ننگین 28 مرداد 1332

18

3600 تومان

31

مذهب، سنت و مدرنیته در انقلاب ایران

18

3600 تومان

32

انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

45

9000 تومان

33

فرمان کشف حجاب

74

14800 تومان

34

عالی قاپو

45

9000 تومان

35

سنت و مدرنیته  تاریخ و قاجار

34

6800 تومان

36

گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی کوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار

45

9000 تومان

37

جنگ ایران و عراق

20

4000 تومان

38

زردتشت

50

10000 تومان

39

زرتشت

40

8000 تومان

40

رنسانس

35

7000 تومان

42

دولت صفوی

16

3200 تومان

43

حمله مغول 1

28

4600 تومان

44

جنگ خندق

25

5000 تومان

46

جمع مصحف در زمان عثمان

18

3600 تومان

47

جغرافیای تاریخی بین النهرین

17

3400 تومان

48

تاریخچه تامین اجتماعی

40

8000 تومان

49

تاریخچه پست در ایران

40

8000 تومان

50

آزادی در اندیشه امام

40

8000 تومان

51

زندگینامه امام (ره)

30

6000 تومان

52

وصایای امام (ره)

75

15000 تومان

53

تاریخچه برنامه ریزی

30

6000 تومان

54

تاریخچه ایجاد تشکیلات اداری در ایران باستان

15

3000 تومان

55

تاریخچه تفنگهای تک تیرانداز

12

2400 تومان

56

تاریخچه استاندارهای کیفیت

60

12000 تومان

57

تاریخچه تمبر

100

20000 تومان

58

تاریخچه ضرب سکه

15

3000 تومان

59

تاریخ ملی کردن صنعت نفت

30

6000 تومان

60

تاریخ مغول

30

6000 تومان

61

تاریخ قرآن

35

7000 تومان

62

قدرت ‌های بزرگ اروپا

60

12000 تومان

63

تاریخ قاجار

78

15600 تومان

64

تاریخ زردشت

46

9200 تومان

65

تاریخ زبان فارسی

18

3600 تومان

66

دره نیل

15

3000 تومان

67

تاریخ حوزه علمیه مشهد

17

3400 تومان

68

تاریخ حرم مطهر حضرت رضا ( ع )

34

6800 تومان

69

تاریخ تعزیه در ایران

45

9000 تومان

70

تاریخ پیدایش اسرائیل

45

9000 تومان

71

تاریخ اسلام

35

7000 تومان

72

تاریخچه یهود

70

14000 تومان

73

تاریخچه پیدایش موزه

40

8000 تومان

74

تاریخچه شهرکاشان

10

2000 تومان

75

تاریخچه حجاب

14

2800 تومان

76

تاریخچه تعلیم و تربیت

23

4600 تومان

77

تخت جمشید

20

4000 تومان

78

میرزا کوچک خان جنگلی

10

2000 تومان

79

مهرداد اول

20

4000 تومان

80

مصدق

30

6000 تومان

81

عباس میرزا

20

4000 تومان

82

شرح حال امیر کبیر

60

12000 تومان

83

شاه اسماعیل صفوی

6

1200 تومان

84

دکتر مصدق

35

7000 تومان

85

درویش خان

10

2000 تومان

86

ابومسلم خراسانی

35

7000 تومان

87

وان گوک

140

28000 تومان

88

نادرشاه

18

3600 تومان

89

تاریخ چیست ؟

35

7000 تومان

90

پیمان نفتا

40

8000 تومان

91

بین النهرین

55

11000 تومان

92

اسناد تاریخی

220

30000 تومان

93

زندیه

17

3400 تومان

94

اتابکان و خوارزمشاهیان

9

1800 تومان

95

آریوبرزن

17

3400 تومان

96

ابوذر

7

1400 تومان

97

اروپای قرون وسطی

6

1200 تومان

98

ازبکان

5

1000 تومان

99

اسحاق نیوتن

13

2600 تومان

100

اسدالله علم

10

2000 تومان

101

اسماعیلیه

15

3000 تومان

102

افلاطون

5

1000 تومان

103

اقدامات امیر کبیر

10

2000 تومان

104

اقدامات امیرکبیر برای جلوگیری از شیوع وبا

15

3000 تومان

105

انقلاب صنعتی

18

3600 تومان

106

انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

22

4400 تومان

107

باقرخان

3

600 تومان

108

بخارا در ماورالنهر

223

44600 تومان

109

پادشاهان هخامنشی

8

1600 تومان

110

تاریخ اسلام

71

14200 تومان

111

تاریخ ایران

87

17400 تومان

112

تاریخ بیهقی با خصوصیات خاص خود

9

1800 تومان

113

تاریخ تمدن

62

12400 تومان

114

تاریخ تمدن ایران

35

7000 تومان

115

تاریخ دیرین ترکان ایران

8

1600 تومان

116

تاریخ شاهنشاهی پهلوی

34

6800 تومان

117

تاریخ مذهبی ایران باستان

13

2600 تومان

118

تاریخ مشهد-از پیدایش تا آغاز دوره افشاریه

17

3400 تومان

119

تاریخ نگاری در دوره پهلوی

128

25600 تومان

120

تشیع در دوران صفوی

15

3000 تومان

121

تیموریان

13

2600 تومان

122

جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

12

2400 تومان

123

جنگ‌های صلیبی

10

2000 تومان

124

حکومت استبدادی

6

1200 تومان

125

حمله نظامی آمریکا به طبس

11

2200 تومان

126

خط قران

15

3000 تومان

127

خلافت امویان و عباسیان

5

1000 تومان

128

خوارزمشاهیان

10

2000 تومان

129

خوارزمشاهیان

78

15600 تومان

130

دکتر محمد مصدق در سال 1261 هجری شمسی در تهران

10

2000 تومان

131

دگرگونی تکنولوژی نظامی از ابتدا تا قرن بیست و یک

90

18000 تومان

132

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

4

800 تومان

133

رئالیسم

10

2000 تومان

134

روانشناسی شخصیت محمدرضا پهلوی

22

4400 تومان

135

روحانیون و انقلاب مشروطه

9

1800 تومان

136

زندگینامه ابوبکر

9

1800 تومان

137

زندگینامه شهید زین الدین

10

2000 تومان

138

زندیه

13

2600 تومان

139

زین العابدین مراغه ای

19

3800 تومان

140

ستارخان   و باقر خان

9

1800 تومان

141

سرخپوست

9

1800 تومان

142

سرنوشت معاویه و یزید لعنت الله علیهما چگونه شد؟

8

1600 تومان

143

سقراط و افلاطون و ارسطو

30

6000 تومان

144

سکولاریسم

16

3200 تومان

145

سمبولیسم

10

2000 تومان

146

سورئالیسم و انسان شناسی

10

2000 تومان

147

شاه اسماعیل صفوی

17

3400 تومان

148

شیخ فضل الله نورى

33

6600 تومان

149

صفاریان

4

800 تومان

150

عثمان

11

2200 تومان

151

عدالت در یونان باستان

33

6600 تومان

152

عصر چنگیز خان و تیمور لنگ

16

3200 تومان

153

علامه مجلسی

5

1000 تومان

154

علل قتل عثمان

10

2000 تومان

155

علویان

25

5000 تومان

156

عمروبن عاص

9

1800 تومان

157

عوامل مؤثر در رکود  تمدّن اسلامی

9

1800 تومان

158

غزنویان

61

12200 تومان

159

فضل بن شاذان

18

3600 تومان

160

فلسفه نظری تاریخ

25

5000 تومان

161

قاجار

7

1400 تومان

162

قیامهای علویان

51

10200 تومان

163

کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ

10

2000 تومان

164

کلنل محمدتقی خان پسیان و کودتای ۱۲۹۹

12

2400 تومان

165

محمود دولت آبادی

15

3000 تومان

166

مشروطه

16

3200 تومان

167

مظفر الدین شاه

11

2200 تومان

168

مظفرالدین شاه و مشروطه

10

2000 تومان

169

معاهده ترکمانچای

13

2600 تومان

170

مغول

20

4000 تومان

171

ملاصدرا

6

1200 تومان

172

مومیایی

12

2400 تومان

173

میرزا کوچک خان

50

10000 تومان

174

ناتورالیسم ( مکتب طبیعی )

8

1600 تومان

175

نخستین کتابی است که در باره ی نظریه معرفت امامیه و توجیه مبانی و اصول عقاید آنان

18

3600 تومان

176

نظام مشروطه

18

3600 تومان

177

نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها

35

7000 تومان

178

نقش منورالفکرها در کنار نهادن روحانیت در مشروطه

8

1600 تومان

179

نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی

9

1800 تومان

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :