بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
برای دریافت تحقیق مورد نظر روی لینک آن کلیک کنید و بعد از تکمیل فرم و پرداخت آنلاین، فایل مورد نظر شما برای شما ارسال میگردد.


لیست تحقیقات و مقالات در مورد اقتصاد

ردیف

عنوان

تعداد صفحات

قیمت

1

صنعت و توسعه پایدار

22

4400 تومان

2

تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکت

29

5800 تومان

3

«مقدمه‌ای بر توسعه پایدار»

11

2200 تومان

4

تجدید ساختار سیستم بانکی  - مورد  برزیل

44

8800 تومان

5

بازار بورس چیست؟

39

7800 تومان

6

دموکراسی و توسعه اقتصاد

52

10400 تومان

7

ارز و کاربرد آن در بازار پول

18

3600 تومان

8

اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی

17

3400 تومان

9

اصول بیمه

5

1000 تومان

10

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در استان لرستان

34

7200 تومان

11

اندیشة اقتصادی استاد مطهری

30

6000 تومان

12

بازاریابی یا تبلیغات

20

4000 تومان

13

بیمه دریایی

38

7600 تومان

14

پهلوی اول و آغاز عصر اقتصاد نفتی در ایران

12

2400 تومان

15

هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

16

3200 تومان

16

مبانی نفوذ پیام‌های تبلیغاتی

16

3200 تومان

17

فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هلدینگ

15

3000 تومان

18

چگونه یک برنامه تجاری تهیه کنیم

15

3000 تومان

19

معمای رابطه میان تورم و بیکاری

20

4000 تومان

20

کنترل بودجه

29

5800 تومان

21

آسیب شناسی تعاونیهای صنعتی،مشکلات وراهکارها

30

6000 تومان

22

رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید

40

8000 تومان

23

شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان

7

1400 تومان

24

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

59

11800 تومان

25

الزامات قوانین و مقررات مالیاتی  در توسعه تجارت الکترونیک

25

5000 تومان

26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

32

6400 تومان

27

هزینه یابی بر مبنای فعالیت   « ABC »

10

2000 تومان

28

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

16

3200 تومان

29

واردات و صادرات

19

3800 تومان

30

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

14

2800 تومان

31

نقش دولت در توسعه اقتصادی

15

3000 تومان

32

نقش دولت در اقتصاد

28

5600 تومان

33

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

15

3000 تومان

34

اساسنامه بورس اوراق بهادار

46

9600 تومان

35

کاهش نرخ سود بانکی و اثر آن بر سرمایه گذاری در ایران

12

2400 تومان

36

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

9

1800 تومان

37

ارز  و کاربرد آن در بازار پول 2

10

2000 تومان

38

ارزشیابی عملکرد افراد

19

3800 تومان

39

ارزیابی عملکرد کارکنان

16

3200 تومان

40

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

27

5400 تومان

41

بانک تجارت

19

3800 تومان

42

بازاریابی در بازرگانی پیشرفته

27

5400 تومان

43

بازاریابی در ایران

40

8000 تومان

44

اوراق بهادار استصناع

33

6600 تومان

45

اوراق اجاره

30

6000 تومان

46

سازمان کلی امور مالی

15

3000 تومان

47

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

26

5200 تومان

48

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

14

2800 تومان

49

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

27

5400 تومان

50

اقتصاد آموزش

30

6000 تومان

51

اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

24

4800 تومان

52

اصول حاکم بر اسناد تجاری

18

3600 تومان

53

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

29

5800 تومان

54

اشخاص حقیقى

18

3600 تومان

55

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

13

2600 تومان

56

مالیات بردرآمد املاک

27

5400 تومان

57

مالیات بر درآمد مشاغل

17

3400 تومان

58

مالیات بر درآمد

20

4000 تومان

59

نظام اقتصاد

16

3200 تومان

60

مقابله با فرار مالیاتی

25

5000 تومان

61

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

15

3000 تومان

62

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

24

4800 تومان

63

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

20

4000 تومان

64

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

22

4400 تومان

65

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

55

11000 تومان

66

بررسی بازار فولاد  در جهان و  ایران

49

9800 تومان

67

بازارهای مالیاتی

19

3800 تومان

68

مالیاتهای خالص

11

2200تومان

69

بانکداری بدون ریا در رفع فقر

26

5200 تومان

70

وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران

23

4600 تومان

71

اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

35

7000 تومان

72

بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

15

3000 تومان

73

اقتصاد نفت

24

4800 تومان

74

اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی

63

12600 تومان

75

تبیین اثرات اقتصادی انرژی بر محیط زیست

9

1800 تومان

76

فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

18

3600 تومان

77

اقتصاد و انرژی هسته ای

9

1800 تومان

78

پیدایش بانکداری

60

12000 تومان

79

بانکداری

48

9600 تومان

80

بررسی نحوه بیمه باغات در استان  خراسان

29

5800 تومان

81

بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران

22

4400 تومان

82

توسعه پایدار کشاورزی

27

5400 تومان

83

مالیات

50

10000 تومان

84

بودجه بندی عملیاتی

12

2400 تومان

85

تجارت آزاد

42

8400 تومان

86

سیستم های اطلاعات تجاری

34

6800 تومان

87

تجارت الکترونیک

14

2800 تومان

88

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

11

2200 تومان

89

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

12

2400 تومان

90

مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه ها   (مدیریت طرح‌های توسعه)

20

4000 تومان

91

‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی (روش تحقیق)

27

5400 تومان

92

جزوه حقوق تجارت

39

7800 تومان

93

پول

8

1600 تومان

94

بازار سرمایه چیست؟

14

2800 تومان

95

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

26

5200 تومان

96

پیوند مدیریت استراتژیک هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک بازاریابی

30

6000 تومان

97

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

28

5600 تومان

98

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

14

2800 تومان

99

بودجه بندی عملیاتی

29

5800 تومان

100

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

15

3000 تومان

101

تورم

12

2400 تومان

102

تورم و سرمایه‌گذاران

11

2200 تومان

103

جذب سرمایه خارجی در ایران

9

1800 تومان

104

تأثیر بازار آزاد در اشتغال

10

2000 تومان

105

بورس

22

4400 تومان

106

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

35

7000 تومان

107

بورس اوراق بهادار

30

6000 تومان

108

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

10

2000 تومان

109

بورس اوراق بهادار تهران

22

4400 تومان

110

بورس

24

4800 تومان

111

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

17

3400 تومان

112

مبانی مدیریت مالی

39

7800 تومان

113

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

50

10000 تومان

114

ریسک و بازده

30

6000 تومان

115

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

12

2400 تومان

116

ریسک

30

6000 تومان

117

سود و زیان شرکت ها

58

11600 تومان

118

سرمایه گذاری

79

15800 تومان

119

سهام

25

5000 تومان

120

دوره  حسابداری در شرکت هومهر

60

12000 تومان

121

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

22

4400 تومان

122

ریشه‌های فقر و فساد

24

4800 تومان

123

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

14

2800 تومان

124

گلدکوئست

11

2200 تومان

125

فروش در اقتصاد

19

3800 تومان

126

سیاست سرمایه در گردش

19

3800 تومان

127

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

7

1400 تومان

128

سیستم های خرید

11

2200 تومان

129

سیستم های نوین انبارداری

26

5200 تومان

130

سیستمهای کنترل موجودی ERP

11

2200 تومان

131

شکنندگی مالی

18

3600 تومان

132

صنعت بورس

6

1200 تومان

133

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار

26

5200 تومان

134

فرار مالیاتی

30

6000 تومان

135

عرضه برتقاضا

16

3200 تومان

136

طرح کاداستر

13

2600 تومان

137

کنترل داخلی

9

1800 تومان

138

کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری

9

1800 تومان

139

فرایند تصمیم گیری خریدار ومصرف کننده

50

10000 تومان

140

مدل کلاسیک تورم در ایران

50

10000 تومان

141

فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

70

14000 تومان

142

مالیات

50

10000 تومان

143

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

42

8400 تومان

144

مالیات

12

2400 تومان

145

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

15

3000 تومان

146

بررسی کارایی بازار سرمایه (روش تحقیق)

70

14000 تومان

147

اقتصاد آموزش

40

8000 تومان

148

اقتصاد در فرآیند تاریخی

68

13600 تومان

149

بیمه بیماری

27

5400 تومان

150

تاریخچه بانکداری در ایران اقتصاد

45

9000 تومان

151

رابطه نرخ بهره با تورم در ایران

23

4600 تومان

152

رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

16

3200 تومان

153

سازمان اداری و مالی در زمان پیامبر

31

6200 تومان

154

صادرات و بازاریابی

18

3600 تومان

155

ضرورتهای محیطی خصوصی سازی

45

9000 تومان

156

مدیریت اقتصاد

39

7800 تومان

157

مهندسی ارزش

52

10400 تومان


نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :