بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
برای دریافت تحقیق مورد نظر روی لینک آن کلیک کنید و بعد از تکمیل فرم و پرداخت آنلاین، فایل مورد نظر شما برای شما ارسال میگردد.

لیست تحقیقات و مقالات در مورد زمین شیمی

ردیف

عنوان

تعداد صفحات

قیمت

1

آبکاری

9

1800 تومان

2

پلاستیک ها و لاستیک ها

13

2600 تومان

3

بار الکتریکی پرتوهای کاتدی

5

1000 تومان

4

علم شیمی

56

11200 تومان

5

لوئی پاستور

5

1000 تومان

6

تبلور و نمو بلورها

7

1400 تومان

7

تاریخچه بلور شناسی

16

3200 تومان

8

آشنایی با روش های تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی

38

7600 تومان

9

اکسیداسیون هیدروکربن‌ها توسط کاتالیست‌های نانو بلوری طلا

4

800 تومان

10

بلور چیست؟

27

5400 تومان

11

چه کنیم تا شیمی کاربردی شود

10

2000 تومان

12

امولسیفایرها در صنعت غذا

9

1800 تومان

13

R & D پروژه پلیمر ساختار نانوی

8

1600 تومان

14

آب سنگین

15

3000 تومان

15

آشنایی با بعضی از کاربردهای انرژی هسته ای

31

6200 تومان

16

آماده کردن ترکیب آمیلوز در برگهای Arabidopsis

15

3000 تومان

17

آنتالپی

6

1200 تومان

18

آندایزینگ آلومینیوم

56

11200 تومان

19

ابزار برش فلزات

85

17000 تومان

20

اتانول

11

2200 تومان

21

اتم

25

5000 تومان

22

استخراج آب زیر بحرانی آنتوسیانین ها از مواد اولیة میوه ای هسته ای (مثل توت)

11

2200 تومان

23

اسید

15

3000 تومان

24

اسید

13

2600 تومان

25

اسید نوکلئیک

13

2600 تومان

26

اسید های آمینه

19

3800 تومان

27

اسیلوسکوپ

9

1800 تومان

28

اشعه کاتدی و نظریه اتمی

8

1600 تومان

29

اکسیداسیون-احیا

13

2600 تومان

30

اکسیژن

5

1000 تومان

31

الکترونگاتیویته

19

3800 تومان

32

الکتروفورز

15

3000 تومان

33

الکترون

7

1400 تومان

34

اورانیم

10

2000 تومان

35

ایستگاه های تقویت فشار

24

4800 تومان

36

ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

7

1400 تومان

37

باران

30

6000 تومان

38

بازیافت پلاستیک

10

2000 تومان

39

بافر

7

1400 تومان

40

بسپارهای کربوهیدراتی

17

3400 تومان

41

بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

23

4600 تومان

42

بیوشیمی

26

5200 تومان

43

پالایش نفت

11

2200 تومان

44

پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps

7

1400 تومان

45

پشم شیشه

3

600 تومان

46

پلاستیک ها

30

6000 تومان

47

پلیمر

29

5800 تومان

48

پلیمر،کاربردهای آن  و انقلاب صنعتی

9

1800 تومان

49

پیوند شیمیایی و انواع آن

20

4000 تومان

50

تاریخچه ی جدول تناوبی

4

800 تومان

51

تبلور یک ماده

21

4200 تومان

52

تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی

10

2000 تومان

53

تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی

7

1400 تومان

54

تصفیه آب و فاضلاب

11

2200 تومان

55

تصفیه مصنوعی فاضلاب

12

2400 تومان

56

تعریف امواج اولتراسوند فراصوت

17

3400 تومان

57

تعریف انفجار

6

1200 تومان

58

تقطیر

21

4200 تومان

59

تک لپه ایها

18

3600 تومان

60

تکنولوژی شیمیایی

27

5400 تومان

61

تنظیم ترکیبات یونی و PH میان سلولی

35

7000 تومان

62

توزیع غلظت درجریان آشفته

13

2600 تومان

63

توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

9

1800 تومان

64

ثابت تعادل شیمیایی

9

1800 تومان

65

جدول تناوبی

30

6000 تومان

66

جدول تناوبی عناصر

18

3600 تومان

67

جنگ‌افزار شیمیایی

31

6200 تومان

68

چربی اشباع و غیر اشباع چیست؟

10

2000 تومان

69

چرخه سوخت هسته اى

90

18000 تومان

70

چگونگی شکل گیری پرتوهای کاتدی

8

1600 تومان

71

خوردگی فلزات

14

2800 تومان

72

درباره ی جدول تناوبی

10

2000 تومان

73

دی اکسید کربن محلول   ، PH ، قلیائیت ، سختی

18

3600 تومان

74

دی اکسید کربن

7

1400 تومان

75

ذخائر معدنی

40

8000 تومان

76

رنگ های آلی و مصنوعی

105

21000 تومان

77

روبیدیم

7

1400 تومان

78

روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی

8

1600 تومان

79

زیرکونیوم

10

2000 تومان

80

ژئو شیمی

48

9600 تومان

81

سزیم

11

2200 تومان

82

سیستم تصفیه پساب و فرآوری لجن پالایشگاه

10

2000 تومان

83

سینتیک شیمیایی

7

1400 تومان

84

شکل‌دهی فلزات

12

2400 تومان

85

شیمی آلی

21

4200 تومان

86

شیمی تجزیه

9

1800 تومان

87

شیمی شیشه

10

2000 تومان

88

شیـمـی مـــدرن

27

5400 تومان

89

شیمی و نانو تکنولوژی

23

4600 تومان

90

طلا

28

5600 تومان

91

طیف سنج جرمی

8

1600 تومان

92

علت انبساط غیر عادی آب

10

2000 تومان

93

غنی سازی اورانیوم

20

4000 تومان

94

فسفر

9

1800 تومان

95

فولاد

20

4000 تومان

96

فولاد

12

2400 تومان

97

فولاد چیست؟

31

6200 تومان

98

کادمیوم

5

1000 تومان

99

کانی

16

3200 تومان

100

کانی ها و سنگها

6

1200 تومان

101

کبالت

16

3200 تومان

102

کربوهیدرات

45

9000 تومان

103

کروماتوگرافی لایه نازک

8

1600 تومان

104

کلسیم

27

5400 تومان

105

کاتالیزور زایکلر

9

1800 تومان

106

کاربرد علم شیمی در علوم

36

7200 تومان

107

گاز طبیعی وشاخه های اصلی این صنعت

93

18600 تومان

108

لیپیدها

8

1600 تومان

109

ماده منفجره

7

1400 تومان

110

محلول بافر

6

1200 تومان

111

مختصری از نحوه کشف نوترون

4

800 تومان

112

منابع انرژی تجدید پذیر

16

3200 تومان

113

منگنز

12

2400 تومان

114

مواد اکسید کننده

8

1600 تومان

115

مواد به کار رفته در روش سل–ژن

18

3600 تومان

116

مواد شیمیایى که مى خوریم

5

1000 تومان

117

موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی

8

1600 تومان

118

مولالیته

9

1800 تومان

119

مولکول

5

1000 تومان

120

مه دود فتوشیمیایی

10

2000 تومان

121

نامگذاری ترکیبات آلی

9

1800 تومان

122

نظریه برخورد

7

1400 تومان

123

نظریه مولکولی آوگادرو

12

2400 تومان

124

نفت

16

3200 تومان

125

نفت در خاورمیانه عربی

10

2000 تومان

126

واکنش شیمیایی

19

3800 تومان

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :