بانک تحقیق و مقالات
صفحات وبلاگ
نویسنده: امیر - ۱۳٩٢/٢/۸

مقدمه

محاسبات سوا ل1

نمودار های میزان بیکاری افراد در یک روز ( سوال اول )

نمودار چند ضلعی فراوانی نسبی مدت زمان بیکاری افراد در یک روز

محاسبات شماره 2

محاسبات سوال 3

نمودار های میزان تماشای تلویزیون در یک روز ( سوال 3 )

نمودار چند ضلعی تماشای تلویزیون در یک روز

محاسبات سوال 4

محاسبات سوال 5

نمودار های میزان علاقه مردم به شبکه های تلویزیونی سوال 5

محاسبات سوال 6

محاسبات سوال 7

محاسبات سئوال 8

محاسبات سئوال 9

نتیجه گیری

 


برای خرید این پروژه اینجـــــــاکلیک کنید

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :